Suosittelemani verkkosivut


 

Opetuslinkkejä:

   www.opperi.fi

  Hämeenlinnan normaalikoulun linkit

  Englanninkielistä materiaalia

  Virtuaalista toimintamateriaalia

  LukiMat -sivusto

  Matematiikkalehti Solmu 

 Hämeenlinnan normaalikoulun Matematiikkakeskus

Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna matematiikasta)


  Peruskoulun matematiikan kertaus

  Matemaattisten aineiden opettajien liiton sivut (MAOL ry)

  MatTaFi-projekti: lukio- ja korkeakoulutason harjoitustehtäviä, suomenkielinen      matematiikan tietosanakirja Iso-M y

 Wolframin matematiikan maailmam.

 The European Mathematical Information Service

 


Historiaa:

Eukleideen alkeet

Matematiikan historiasta

2.2.2010 /JoJo

7.8.2007PALUU